Europa powinna edukować?

Dzisiaj z Onetu (09.12.2007 – Onet zlikwidował artykuł, ale kopia została zachowana między innymi na portalu Islam w Polsce) dowiedziałam się, że Europa powinna edukować swoich imamów. Pozwólcie, że przedstawię wam nieco przerobioną wersję tego tekstu… (Minister został ministrem X, bo nie chciałam sugerować wkładania mu słów w usta.)

Przewodniczące Unii Europejskiej Niemcy zaproponowały aby Unia edukowała polskich księży w celu poprawy integracji Polaków w Europie, dzięki której można uniknąć przyszłych konfliktów oraz rozwoju terroru ślepego nacjonalizmu wyznaniowego.

Minister X powiedział w Berlinie dziennikarzom, iż podczas przewodnictwa Niemiec wraz z Komisją Europejską będzie wspierał inicjatywy zachęcające do edukacji polskich duchownych katolickich, dzięki której mogą oni być pomocni w integracji polskiej społeczności w Unii, a nie przyczyniać się do jej izolacji.

X zaznaczył, że „Unia nie powinna być przy tym arogancka, lecz pomocna”, Podkreślił także zagrożenia płynące z izolacji polskiej społeczności, która prowadzi do jej separacji od społeczeństwa Europejskiego. „Rozumiemy, że Polska jest częścią naszej wspólnoty, ale jednocześnie musi ona zrozumieć i zaakceptować prawa i obowiązki z tego wynikające” – powiedział dziennikarzom X.

Podkreślił, że chodzi mu między innymi o równouprawnienie kobiet, które jest uniwersalnym prawem zapisanym w Karcie Narodów Zjednoczonych – a nie tylko europejskim wymysłem.

No i co, czyż nie ma tyle samo sensu co oryginalna wypowiedź?

Share with friends / Podziel się ze znajomymi

Dodaj komentarz